Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani, zato se smatra da je vsak kupec spletne trgovine seznanjen z njimi.

Splošni pogoji poslovanja spletne strani spletnedrazbe.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

POGOJI

Kupoprodajna pogodba je sklenjena takrat, ko jo ponudnik potrdi, kupec pa dobi potrdilo o zaključenem nakupu. V tem trenutku so vsi pogoji fiksirani tako za kupca kot za prodajalca.
Notice: Undefined variable: TXTmarkARR in /home/spletnedrazbe/public_html/terms-Auction.php on line 2

Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, null given in /home/spletnedrazbe/public_html/terms-Auction.php on line 2

Notice: Undefined variable: textARR in /home/spletnedrazbe/public_html/terms-Auction.php on line 2

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/spletnedrazbe/public_html/terms-Auction.php on line 2

Splošni podatki podjetja

S spletnimi dražbami spletnedrazbe.si upravlja podjetje NOVA SYMETRA d.o.o.,Markljeva ulica 15, SI-8000 Novo mesto, matična številka 6158323000, davčna številka 71044892 ( nismo davčni zavezanec ).

Datum vpisa pri registrskem organu:

Registrski organ: 0

Povezava do AJPES izpiska

Splošni pogoji poslovanja spletnih dražb spletnedrazbe.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT).

S spletnimi dražbami spletnedrazbe.si upravlja podjetje NOVA SYMETRA d.o.o.,Markljeva ulica 15, SI-8000 Novo mesto, matična številka 6158323000, davčna številka 71044892. Spletne dražbe so namenjene tako prodaji izdelkov, kot tudi predstavitvi izdelkov ki niso predmet spletne prodaje.

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani, zato se smatra da je vsak uporabnik spletne strani seznanjen z njimi.

Dostopnost informacij

Ponudnik se zavezuje, da bo uporabniku vselej zagotovil naslednje informacije:

  • identiteto podjetja (ime in sedež podjetja, številka registra)
  • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-mail, telefon)

Uvod

1. Spletno mesto ali spletni portal se nanaša na domene spletnedrazbe.si www.licitacija.eu, www.spletnedrazbe.com, e-licitacije.si ter vse njene pod domene ali kakšne druge povezave z prvotno domeno ter mobilno aplikacijo ali kakršen koli drug dostop do omenjenih spletnih mest v nadaljevanju imenovanih spletna stran.

2. Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki dostopa do spletne strani ali aplikacije.

3. Poslovni uporabnik je pravna oseba ali podjetje , ki na podlagi dogovora med ponudnikom in uporabnikom uporablja spletni portal z namenom oglaševanja ali prodaje lastnega blaga in storitev. Uporabnik, ki se registrira kot pravna oseba se na podlagi teh pravil ne sme registrirati kot fizična oseba.

4. Kupec ali prodajalec je fizična oseba, ki si ustvari uporabniški račun na spletnem portalu z namenom sodelovanja na dražbi.

5. Upravljavec spletnega mesta je podjetje NOVA SYMETRA d.o.o., s sedežem Markljeva ulica 15, SI-8000 Novo mesto

6. Pravila ter pogoji uporabe je politika upravljavca spletnega portala, v kateri je natančneje opredeljeno pridobivanje in obdelava osebnih podatkov uporabnikov, kjer se podrobno opredeljuje uporabo, varovanje, hrambo, brisanje ali prenos in obdelavo osebnih podatkov.

Pravila in pogoji

1. Z uporabo spletnega portala se uporabnik strinja, da je seznanjen s splošnimi pogoji uporabe ter veljavnimi zakoni in predpisi, ki veljajo za uporabnike in obiskovalce internetnih strani. Vsakršna zlonamernost ali uporaba v drugačne namene je strogo prepovedana.

2. Pregledovanje spletnega mesta je omogočeno vsem uporabnikom, za sodelovanje pa se mora uporabnik registrirati ali oddati svoje podatke ter se strinjati z pogoji uporabe. Uporabnik mora ob registraciji izpolniti vsa obvezna polja z resničnimi podatki. Izdajanje za drugo osebo je kaznivo dejanje.

3. Registriran uporabnik je dolžan skrbeti za varnost svojega uporabniškega gesla in ga občasno zamenjati. Upravljavec ne odgovarja za primere zlorabe uporabniškega gesla. V nobenem primeru spletni portal ali njihovi pooblaščeni zastopniki niso odgovorni za kakršnokoli škodo nastalo z izgubo uporabniškega mesta.

4. Spletna stran ne odgovarja za kakršno koli nastalo škodo (npr vsebin, vključno s škodo zaradi izgubljenega prihodka ali dobička, izgube ali okrnitve dobrega imena, izgube poslov, podatkov itd..), ki bi lahko izhajala iz neuporabnosti ali nezmožnosti uporabe gradiva, objavljenega na spletni strani, tudi v primeru obveščenosti o možnosti kakršnekoli škode, spletna stran ali njegovi pooblaščeni zastopniki zanjo nikakor ne odgovarjajo.

5. Vso gradivo na spletnem portalu oblikujejo uporabniki. Spletni portal ne daje nobenih garancij, izraženih s strani uporabnikov. S tem zavračamo kakršno koli odgovornost za vse garancije uporabnikov spletnega portala, vključno brez omejitev, garancij, pogojev za prodajo, primernost za določen namen, ali kršitev intelektualne lastnine ali druge kršitve pravic.

6. Spletni portal ne jamči za nobena zagotovila glede točnosti objavljenega oglasa objavljenega s strani uporabnikov ter njihove vsebine. Točnost navedenega oglasa jamči vsak uporabnik sam. Spletna stran ne jamči za resničnost vpisanih oglasov, niti vpisanih podatkov s strani uporabnikov in ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi z nakupi ali prodaje preko licitacij.

7. Spletna stran ne odgovarja za gradiva ali multimedijo objavljeno s strani uporabnika. Uporabnik jamči za avtorske pravice oziroma ima za omenjena gradiva pisno dovoljenje avtorja ali je avtor on sam. Za odgovornost objavljenih gradiv odgovarja vsak uporabnik sam.

8. Spletni portal je samo posrednik med kupci in prodajalci. Z oddajo ponudbe na posamezno licitacijo ali sprejemom ponudbe s strani uporabnika, ki je licitacijo objavil, se med prodajalcem in kupcem vzpostavi obligacijsko razmerje. Vsi morebitni spori iz tega razmerja (kot zaradi resničnosti podatkov o uporabniku, o vsebini ponudbe, o predmetu in ceni ponudbe ipd.) se rešujejo izključno med prodajalcem in kupcem. Prodajalci in kupci s sprejemom pravil in pogojev uporabe spletnega mesta, z odločitvijo poslovanja preko spleta, prevzamejo tveganja povezana z verodostojnostjo identitete posameznega uporabnika spletnega mesta ter odgovornost za posledice, nastale pri poslovanju preko spleta. Spletni portal ali njeni zastopniki ne nosijo nikakršne odgovornosti v primeru spora med uporabniki.

9. Uporabniki, ki objavijo oglas, so seznanjeni in soglašajo, da bo vsebina njihovih oglasov, vidna vsem obiskovalcem spletnega mesta.

10. Upravljavec spletnega mesta ne prevzema odgovornosti v primerih uporabnikovih nepopolnih ali neresničnih identifikacijskih podatkov.

11. Administratorji spletne strani si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

12. Obiskovalci spletne strani licitacij uporabljajo spletni portal, njene oglase, vsebine in informacije izključno na lastno odgovornost.

13. Vsak uporabnik spletnega mesta licitacij s sprejemom teh pravil dovoljuje uporabo in obdelavo posredovanih osebnih ter drugih podatkov za namen delovanja spletnega mesta. Vsak uporabnik dovoljuje, da spletno mesto njegove podatke v primeru sodelovanja na licitaciji posreduje kupcu oziroma prodajalcu za nadaljnji potek predaje predmetov prodanih na licitaciji, kar se odvija izključno med prodajalcem in kupcem.

14. Vsak uporabnik dovoljuje, da se po zaključku licitacije njegovi podatki v primeru prodaje posredujejo najvišjemu ponudniku in obratno. Vsak najvišji ponudnik dovoljuje, da se njegovi podatki posredujejo prodajalcu za namene kontaktiranja. Spletni portal s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnekoli posledice ali spore med prodajalcem in najvišjim ponudnikom, vsa nadaljnja pogajanja so v izključni domeni prodajalca in kupca.

15. Uporabnik se strinja, da je prevzem in pošiljanje prodanega blaga na spletnem mestu izključno v domeni prodajalca in kupca (najvišjega ponudnika) in da s tem spletno mesto nima nobene odgovornosti in ne prevzema nobenih posledic v primeru spora med prodajalcem in kupcem.

16. Z objavo licitacije ali sodelovanje na njej se uporabnik zavezuje da bo odgovarjal na ponudbe in povpraševanja drugih uporabnikov preko elektronske pošte ali telefona. Uporabnik mora imeti delujoč elektronski naslov. V kolikor uporabnik tega ne spoštuje, lahko upravljalec spletnega mesta profil zaklene ali izbriše brez kakršnih koli posledic. Vsa presoja je na strani upravljalca spletnega mesta.

17. Uporabnik se strinja da se lahko podatke o oglasu posreduje tretjim osebam, v kolikor je to potrebno za namen delovanja spletnega mesta. Podatki se lahko posredujejo tudi državnim organom, v kolikor bi zoper uporabnika vodili postopek zaradi suma kršitve veljavne zakonodaje.

18. Uporabnik administratorju spletnega mesta dovoljuje, da ga kontaktira preko e-poštnega naslova ali telefona katere podatke je navedel ob registraciji za potrebe spletnega mesta.

19. Administrator lahko v primeru, napačne kategorizacije licitacij spremeni kategorijo licitacije, prav tako lahko izbriše neprimerno vsebino ali ne odobri licitacije.

20. Spletno mesto ne jamči za izgubo objave, uporabniku priporočamo shranitev vsebine objave.

21. Uporabnik je z opravljeno registracijo seznanjen z ravnanjem z osebnimi podatki ter soglaša, da Administrator njegove osebne podatke obdeluje in hrani do njegovega preklica. Preklic pridržanja osebnih podatkov je možen izključno v pisni obliki na e-poštni naslov z opisom izbrisa vseh ali samo določenih podatkov. E naslov je objavljen z ostalimi podatki o podjetju na spodnji strani spletnega portala.

22. Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene tržnega obveščanja prek elektronske pošte, pospeševanja prodaje, reklamiranja v elektronski pošti na spletnih straneh. Za namen obveščanja preko elektronske pošte hranimo naslov elektronske pošte. V kolikor bi potreba, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke prenehala, bomo zbirke podatkov trajno izbrisali. V primerih ko državni organ poda uradno zahtevo za posredovanje podatkov lahko osebne podatke, v skladu z zakonom državnim organom tudi posredujemo.

23. Objava oglasov za pravne osebe je plačljiva, cene in pogoji plačila za oglaševanje so uporabnikom razvidni iz cenika, dostopnega na spletnem mestu. Cena za posamezno plačilo je razvidna tudi pred potrditvijo nakupa naročenih storitev. Uporabnik predračun prejme na elektronski naslov, po plačilu pa prejme račun v e-obliki na naslov, ki ga je navedel ob registraciji s čimer se uporabnik v celoti strinja.

24. Pri oglaševanju na spletnem mestu se uporabnik zavezuje, da bo spoštoval vse zakonske določbe. V primeru zlorabe uporabnik nosi izključno odgovornost.

25. Pri registraciji pravne osebe, uporabnik v celoti jamči in prevzema odgovornost za zakonitost svojega poslovanja. Prav tako zagotavlja, da je registriran skladno z veljavno zakonodajo in da ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki jo oglašuje na spletnem mestu ter s tem nase prevzema vso odgovornost. Spletni portal ne sprejema nobene odgovornosti za kršitve s strani uporabnikov. V kolikor pri zlorabi ali kakšni drugi nepravilnosti nastanejo stroški, si upravljalci spletnega mesta pridržujejo pravico zaračunavanja morebitnih nastalih stroškov v zvezi s tem, s čimer se uporabnik v celoti strinja.

26. Pri oglasih za živali se uporabnik zavezuje, da bo upošteval vse določbe, ki jih zahteva zakon o zaščiti živali ter druge veljavne zakonodaje s tega področja.

27. Alkohol in živila je na spletnem mestu dovoljeno oglaševati izključno upoštevajoč vse predpise zakona o omejevanju porabe alkohola , zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ter zakona o medijih. Oglaševanje tobaka in tobačnih izdelkov ali izdelkov, ki s svojim videzom in namenom uporabe neposredno spodbujajo k njihovi uporabi je prepovedano.

28. Prepovedano je oglaševanje ukradenega, ponarejenega ali kakršnega koli drugega blaga, ki ni ustrezen z zakonom o carinskih ukrepih. Prav tako je prepovedano oglaševanje zdravil, ki se izdajajo na recept ali niso pridobila dovoljenja za promet. Uporabnik se strinja, da bo pri oglaševanju medicinskih pripomočkov ali zdravil spoštoval vse določbe zakona in pravilnika o zdravilih in oglaševanju medicinskih pripomočkih.

29. Administrator spletne strani si v celoti pridružuje pravico do izbrisa oglasa v kolikor meni, da je objava neprimerna tako vsebinsko kakor medijsko ali bila škodoželjna. Administratorji spletnega mesta si pridržujejo pravico do izključitve uporabnika iz spletnega mesta v kolikor menijo, da je to potrebno. Presojo odločitve izbrisa si administrator v celoti pridržuje, ravno tako administratorju ni potrebno podati obrazložitve uporabniku o njegovi odločitvi.

30. Uporabnik spletnega mesta se zavezuje , da ne bo oglaševal neresničnih objav prav tako ne bo oglaševal zakonsko prepovedanih stvari ter ne bo oglaševal objav žaljive ali škodljive vsebine in ne bo kršil nobenih avtorskih pravic ali s tem povezane vsebine.

31. V primeru kršitev zgoraj navedenega si upravljalci spletnega mesta pridržujejo pravico zaračunavanja morebitnih nastalih stroškov v zvezi s tem. V primeru suma kršenja zakonodaje si upravljalec pridržuje pravico prijave in sodelovanja z pristojnimi organi.

32. Uporabnik se strinja, da lahko upravljavec njegov oglas, vključno s fotografijami ter vsebino objavi tudi v drugih medijih za namene oglaševanja ali politike upravljalca. Upravljavec ne bo objavljal osebnih podatkov, ampak le vsebino oglasa ter povezavo na spletno mesto.

33. Spletnem mesto in vse njene domene ter pod domene uporabljajo piškotke, ki so v skladu z zakonom o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/2012; »ZEKom-1«), ki upošteva direktivo o zasebnosti in elektronskih komunikacijah (2002/58/ES). Upravljavec spletnega mesta bo shranjeval ali pridobival dostop do podatkov, shranjenih v terminalski opremi uporabnika pod pogojem, da je uporabnik v to privolil. Soglasje uporabnika je dano ob registraciji na spletnem mestu in se šteje kot veljavno soglasje. Pav tako se soglasje šteje tudi za poznejše zbiranje podatkov, ki lahko izhajajo iz tega naslova.

34. Administrator si pridržuje pravico spremembe pravil in pogojev na spletni strani brez vnaprejšnje najave. Vsaka nadaljnja uporaba spletnega mesta se po spremembi pravil šteje kot soglasje s spremembami. Uporabnik lahko dano soglasje tudi umakne.

35. Spletno mesto vsebuje povezave na druge spletne strani, vendar za vsebino na takšnih spletnih straneh ne prevzema nobene odgovornosti niti ne jamči za nezakonsko delovanje drugih spletnih strani. V primeru obvestila o kršenju veljavnih predpisov s takšnih spletnih strani, pa bo upravljalec ukrepal.

36. Upravljavec spletnega mesta si pridržuje pravico, da kadarkoli iz razlogov politike poslovanja, brez predhodnega obvestila prekine delovanje spletnega mesta ter vseh njenih domen ter pod domen in zato ne prevzame nobene odgovornosti s čimer se uporabnik v celoti strinja.

37. Vsebina spletnega mesta in vseh njenih domen ter pod domen so avtorsko in pravno zaščitene. Kakršnokoli kopiranje ali uporaba podatkov na drugih straneh ali uporaba v druge namene je brez pisnega dovoljenja upravljavca prepovedana.

38. Upravljavec in uporabnik spletnega mesta si bosta prizadevala vse morebitne spore reševati sporazumno. V primeru nestrinjanja, je za reševanje spora pristojno sodišče na Ptuju.

39. Z registracijo uporabniki potrjujejo, da so seznanjeni s temi pogoji poslovanja in se izrecno odrekajo pravici do izterjave bilo kakšne odškodnine od upravljavca spletnega mesta ter njenih domen ali pod domen ali njihovih partnerjev ter sodelavcev.

40. Podatki o upravljalcu spletnega mesta

NOVA SYMETRA d.o.o.
Markljeva ulica 15
SI-8000 Novo mesto
ID za DDV 71044892
Matična št. 6158323000

Varovanje osebnih podatkov

Vaši osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki, pridobljeni ob naročilu blaga, bodo uporabljeni zgolj za pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov ter ostale potrebne komunikacije med vami in NOVA SYMETRA d.o.o.. V kolikor boste izrazili željo da reklamnega gradiva ne želite več prejemati, bomo to brezpogojno upoštevali.

Varovanje potrošnikov

Pri prodaji spoštujemo Zakon o varstvu potrošnikov. Prav tako poslujemo v skladu z Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu.

Podatki na straneh

Pridružujemo si pravico do vsebinskih in drugih sprememb tako splošnih pogojev kot tudi pogojev spletne strani. Napake so možne in zanje ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.
NOVA SYMETRA kontakt

Trudimo se, da je tako ponudba artiklov kot tudi njihova cena kar najbolj ažurna. Kljub trudu pa se lahko zgodi da določenega izdelka ni na zalogi ali je pa podatek o ceni napačen. V takšnem primeru ponudnik vedno omogoči kupcu odstop od nakupa in omogoči rešitev, ki bo šla v obojestransko korist.


Zaradi povišanega števila povpraševanj prek e-pošte lahko morda traja dlje, da odgovorimo na tvoje e-poštno sporočilo, zato ti priporočamo, da nas kontaktiraš prek telefonske št. + 386 41 880 294. Ne glede na to, ali vas zanimajo splošne informacije ali informacije o ceniku – Na strani NOVA SYMETRA, poslovne rešitve d.o.o. smo pripravljeni odgovoriti na vsa vprašanja. Zahvaljujemo se ti za razumevanje in potrpežljivost!

TERMS-AUCTION - Tukaj nam lahko napišete vaše komentarje, predloge, pohvale, kritike ali naročila. Lahko pa nas kontaktirate kar tako. Vedno ste dobrodošli.

izpolnite kontaktni obrazec


Pišite nam in z veseljem vam bomo posredovali vse informacije!

Vedno ste dobrodošli


NOVA SYMETRA, poslovne rešitve d.o.o.

Markljeva ulica 15
    SI-8000 Novo mesto

Davčna št.: 71044892


Delovni čas    Mo-Sun 07:00-20:00Prijavite se na obveščanje preko elektronske pošte
Delite stran spletnedrazbe.si - TERMS-AUCTION na socialnem omrežju

Družabna omrežja ki nam omogočajo, da objavljamo podatke o strani, in s tem sporočamo drugim, kaj spletnedrazbe.si ponuja.. Povezovanje z ljudmi, ki nam sledijo in nas spremljajo na socialnih omrežjih na omogoča, da z njimi gradimo poseben odnos. Predvsem pri objavljanju in deljenju vsebine ali objav.


TERMS-AUCTION - Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani, zato se smatra da je vsak kupec spletne trgovine seznanjen z njimi.

spletnedrazbe.si

×
d

spletnedrazbe.si uporablja piškotke za zagotavljanje spletne storitve, analizo uporabe, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Zaprite okno in se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.
Preberite si pogoje poslovanja na strani spletnedrazbe.si:Aukcija - pogoji poslovanja

Sprejemam